بسم الله الرحمن الرحیم

موسسه پرورش گل و گیاه حسنی

این موسسه از سال 1355 در استان البرز مشغول به تولید و پرورش گل و گیاه زینتی و آپارتمانی می باشد.

لیست گل و گیاهان

ليست گياهان
1گياه دراسينا گياه پاندانوس1 گياه سيکلامن 1گياه برگ انجيلي
گياه دراسينا 2 گياه سيکلامن 2 1گياه شمعداني گياه آگلونما
گياه بگونيا گياه قرنفلگياه سينره 3گياه سيکلامن
گياه پامچال1 گياه سيکلامن4 گياه سيکلامن 56گياه سيکلامن
گياه سيکلامن7 گياه بگونياگياه بنجامينگياه شفلريا
گياه بنجامين1 2گياه بنجامين3گياه بنجامين4گياه بنجامين
2گياه برگ انجيليگياه سينره 5گياه بنجامين گياه جنجريا
گياه جنجريا گياه گندميگياه بگونيا گياه ليندا
3گياه دراسينا گياه کاغذيگياه يوکا گياه کرتون1
گياه پريمولا گياه شمعداني4گياه دراسينا2گياه کرتون
4گياه دراسينا گياه شمعداني8گياه سيکلامن گياه کرتون3
گياه پريمولا1گياه سيکلامن9گياه پامچال2 گياه فيلرا
گياه پامچال3 4گياه پامچالگياه پامچال56گياه پامچال
7گياه پامچال گياه پامچال8گياه حنا2گياه پريمولا
گياه حنا گياه کاج مطبقگياه کاج مطبقگياه سيکلامن
گياه پريمولا3 گياه سيکلامن10گياه شفلريا گياه ديفن

فرم تماس با ما

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/06ساعت 7:9  توسط حسني  | 

گل سينره

سینره
+ نوشته شده در  شنبه 1392/06/02ساعت 21:47  توسط حسني  | 

گل سيکلامن

گل سیکلامن

زمان گل دهي اين گل معمولا فصل  پاييز و زمستان است. 

+ نوشته شده در  شنبه 1392/06/02ساعت 21:38  توسط حسني  | 

فروش انواع نشای زينتي

نشای برگ انجیلی

نشای برگ انجیلی

نشاي گردي خارجي(اسپاراگوس)

گردی خارجی

۰۹۳۶۹۲۴۰۰۶۹

+ نوشته شده در  شنبه 1392/06/02ساعت 21:27  توسط حسني  | 

گياه حسن و يوسف

  حسن و يوسف

حسن و یوسف

حسن و یوسف

+ نوشته شده در  جمعه 1392/06/01ساعت 22:56  توسط حسني  | 

محصولات

24 25 26  27 28 29 30 31 32  33  34 35 36 37
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/11/02ساعت 7:40  توسط حسني  | 

محصولات 2

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+ نوشته شده در  جمعه 1390/10/30ساعت 6:40  توسط حسني  | 

محصولات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

+ نوشته شده در  جمعه 1390/10/30ساعت 6:37  توسط حسني  | 

فروش نشائ برگ انجیلی و لیندا

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1389/06/17ساعت 18:17  توسط حسني  | 

لوگو موسسه گل حسنی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/12/05ساعت 22:20  توسط حسني  | 

مطالب قدیمی‌تر
 
فرم تماس با ما